TR EN

Kişiler kendilerini kabul gören bir toplumda kendini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamak için çıkar hayat yoluna. Bu yolculukları esnasında yaşadıkları olumsuz süreçler kişileri adım adım dibe çekmeye başlar. Bu süreçte kişi öncelikle içine kapanmaya, dış dünya ile ilişiğini kesmeye başlar. İşte Terapinin önemi bu sürecin daha derine inmeden sorunlar bir kar kümesi gibi büyümeden büdahale edilmesini amaçlar. Malesef ki günümüzde Terapistlere gitmek farklı yorumlanmakta, çekinilmekte. Nasıl ki kalbimiz ağrıdığında bir Kardiyoloji uzmanına, Gözümüz için Göz uzmanına yada böbreklerimiz için Nefroloji uzmanına gidiyorsak rahatlıkla Psikoterapistlere de gidebilmeliyiz. Bu süreçlerde destek alan bireyler gelecek hayatlarında daha olumlu, daha güvenli adımlar atarak ilerlemektedir. Terapilerde öncelikle kişinin Psikolojik testleri ve analizleri yapılır. Sonrasında bu test sonuçlarına göre tesbit edilen sorunlar , yüzleştirme teknikleri ile ortadan kaldırılarak kişinin normal hayata adaptasyonu sağlanır. 

Bilinçaltı Analiz Testi/ Yazı, Resim Karakteri Kişilik Analizi,

Bilinçaltı Analiz Testi/ Yazı, Resim Karakteri Kişilik Analizi,

Bilinç ve Bilinç altı insanların hayat karmaşası içerisinde düzenin oturtulması ve norm kurallar çerçevesinde toplumsal yaşama a uyum sağlamalarını sağlar. Bunun yanı sıra insan kendi kişilik yapısınında farkına vardığında bilinç dışı davranışları kontrol altına almaya çalışır.

İNCELE
Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık

Rekabetin arttığı günümüz dünyasında kurumların ayakta kalabilmesi ve fark yaratabilmesi için psikolojik süreçlerin ve çalışan ilişkilerinin farklı bir gözle değerlendirildiği ve verimlilik, iş, performans, yönetim vb. konulara yeni yaklaşımlar getiren psikoloji disiplininden yararlanmaları kurumsal faydayı ciddi oranda arttırmaktadır.

İNCELE
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı; Birey karşılaştığı sorunlarla başa çıkmak amacı ile uyuşturucu madde veya alkol alır. Belli bir süre sonra kendisini bu tuzağın içine çekilmiş halde bulur.

İNCELE

whatsapp