TR EN

Kişiler kendilerini kabul gören bir toplumda kendini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamak için çıkar hayat yoluna. Bu yolculukları esnasında yaşadıkları olumsuz süreçler kişileri adım adım dibe çekmeye başlar. Bu süreçte kişi öncelikle içine kapanmaya, dış dünya ile ilişiğini kesmeye başlar. İşte Terapinin önemi bu sürecin daha derine inmeden sorunlar bir kar kümesi gibi büyümeden büdahale edilmesini amaçlar. Malesef ki günümüzde Terapistlere gitmek farklı yorumlanmakta, çekinilmekte. Nasıl ki kalbimiz ağrıdığında bir Kardiyoloji uzmanına, Gözümüz için Göz uzmanına yada böbreklerimiz için Nefroloji uzmanına gidiyorsak rahatlıkla Psikoterapistlere de gidebilmeliyiz. Bu süreçlerde destek alan bireyler gelecek hayatlarında daha olumlu, daha güvenli adımlar atarak ilerlemektedir. Terapilerde öncelikle kişinin Psikolojik testleri ve analizleri yapılır. Sonrasında bu test sonuçlarına göre tesbit edilen sorunlar , yüzleştirme teknikleri ile ortadan kaldırılarak kişinin normal hayata adaptasyonu sağlanır. 

Bilinçaltı Analiz Testi/ Yazı, Resim Karakteri Kişilik Analizi,

Bilinçaltı Analiz Testi/ Yazı, Resim Karakteri Kişilik Analizi,

Bilinç ve Bilinç altı insanların hayat karmaşası içerisinde düzenin oturtulması ve norm kurallar çerçevesinde toplumsal yaşama a uyum sağlamalarını sağlar. Bunun yanı sıra insan kendi kişilik yapısınında farkına vardığında bilinç dışı davranışları kontrol altına almaya çalışır.

İNCELE
Dikkat Eksikliği/Öz güven Eksikliği/ Öfke Kontrolü

Dikkat Eksikliği/Öz güven Eksikliği/ Öfke Kontrolü

Genellikle çocukluk çağında dikkatini toplayamama, ödev yapmada güçlük, yerinde duramama, çabuk sıkılma, hareketlilik, sabırsızlık, eşyalarını kaybetme ve başladığı işi yarıda bırakma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Dikkat eksikliği yaşayan birey Kendini kontrol etmek için yada dış etkenler nedeni ile kendine güvenini kaybeder.

İNCELE
Ergen Dönem Kimlik Çatışması ve Ebeveynlerle iletişim Problemi

Ergen Dönem Kimlik Çatışması ve Ebeveynlerle iletişim Problemi

Ergenlik“Biz de ergen olduk ama böyle değildik!”… Günümüzde pek çok anne babadan böyle bir serzenişi duymak ve çözüm arayışlarına tanık olmak mümkün.enlik

İNCELE

whatsapp