TR EN

Durmuş Ali YILMAZ / 2020-02-19

Hastanın Adı Soyadı: B/C Erkek

                                    Yaş:6

                                    Aldığı Tanısı: 90 Ağır Otizm

                  İlk gözlenen Davranışı;

 • Göz kontağı yok
 • Sürekli ağlıyor. Bazen ağlamaları 3-4 saat sürüyor.
 • Hiç bir şekilde komut almıyor.
 • Öfke nöbetleri fazla. Sürekli elini ısırıyor. Kendine zarar veriyor.
 • İzleme ve bekleme süresi yok gibi.
 • İstediği şeyleri elinden tutarak gösteriyor.
 • Tuvalet alışkanlığı yok. Bezleniyor.
 • Belli gıdaları yiyor. Onların dışında birşey yemiyor.
 • Sürekli parmak ucunda yürüyor.
 • Otobüste, yolda sürekli ağladığı için Aile dışarıya çıkaramıyor.

                  Uygulanan Eğitim;

                  Haftada 5 gün 6 saat Toplamda 120 saat yoğunlaştırılmış eğitim.

                  Uygulanan Teknik ve Yöntemler;

 • Temel tepki öğretimi
 • Basamaklandırılmış öğretim
 • Oyun Terapisi
 • Spor Terapisi
 • Duyu Bütünleme
 • İşitsel Bütünleme
 • Konuşma Terapisi

                  9 Ay sonundaki Değişim;

 • Göz kontağı 3-4 dakika
 • Komut almaya başladı. Bir komutu alıyor. İkili birleşkeli komitlar üzerine çalışıyor.
 • Otobüste artık ağlamıyor, Aile ile dışarıda, parkta, lokantada beraber vakit geçirmeye başladı.
 • Yemeği sebzeler dahil olmak üzere çeşitlendi
 • Günde 5-6 saati bezsiz duruyor. Çişini tutabiliyor, Kaka korkusu hala yenilmedi.
 • En az 30 kelime söylüyor.
 • En az 300 nesneyi isimleriyle eşleştirebiliyor.
 • İnce motor becerilere karşı olan yatkınlığı ortaya çıktı. Okul öncesi faaliyet yapımlarında çok istekli ve katılımcı.
 • Parmak ucunda yürüme kısmen azaldı ancak devam ediyor.
 • Duyusal hassasiyeti 70 azaldı.
 • Taklit becerisi 90 seviyesinde arttı.

2 Yaş Otizm Vaka Değerlendirmesi;

 Hastanın Adı Soyadı: B/S Kız

Yaşı: 2

Aldığı Tanı: Yoğun otizm belirtileri gösteerıyor.

İlk gözlenen Davranışları:

 • Göz kontağı hiç yok.
 • İsmiyle seslendiğinde bakmıyor
 • Basit komutları almıyor
 • Sürekli ağlıyor. Bazen ağlamaları katılma şeklinde oliyor.
 • Duyusal hassasiyetliri fazla.
 • Hiç konuşmuyor.
 • Taklit hiç yok.
 • Sürekli nesneleri çevirerek hareket ettiriyor.
 • Oyuncak ve nesnelerle ilgilenmiyor.
 • Yemek sorunları üst seviyede.
 • Çiğneme yok, yutmu ağırlıklı besleniyor.
 • Anaokul ortamına uyum sağlayamıyor.

                  Uygulanan Eğitim;

                  Haftada 5 gün 6 saat ayda 120 saat yoğunlaştırılmış eğitim.

                  Uygulanan Teknik ve Yöntemler;

 • Temel Tepki öğretimi
 • Basamaklandırılmış öğretim
 • Oyun terapisi
 • Spor Terapisi
 • Duyu Terapisi
 • İşitsel Terapi
 • Konuşma terapisi

                  3 ay sonraki değişim;

 • Göz kontağı 8-10 saniyeye çıktı
 • Ağlama bitti
 • İsmi ile seslendiğinde 40 seviyesinde dönüp bakıyor.
 • Konuşmaya başladı. Bitti, düştü, attı gibi kelimeleri amaçlı kullanıyor.
 • Oyun oynama isteği başladı. Bu isteğini en çok babasına gösteriyor.
 • Duyusal hassasiyeti minimize bir seviyede.
 • Taklit becerileri ciddi oranda arttı.
 • "Bay bey", "Cee" gibi hareketleri yapıyor.
 • İnce motor becerilerinde yaşıtlarını geçti.
 • İzlemeve bekleme süresi 90 arttı.
 • Hedef iki ay sonra Anaokulu entegrasyonuna başlamak.

                                    ATİPİK OTİZM VAKA DEĞERLENDİRMESİ

Hastanın Adı Soyadı: E/Y Erkek

Yaşı: 5

Aldığı Tanı: A tipik Otizm

                  İlk gözlenen Davranışları;

 • Göz kontağı 3-5 saniye civarında
 • Herşeye "Dani dani" diyor.
 • Nesneleri ismiyle tanımıyor. İsimlendiremiyor.
 • Masa başı oturma süresi maksimum 3 dakika civarında
 • Kurallara uymuyor, Tepki olarak sürekli bağırarak ağlıyor.
 • Kalem tutmabecerisi yok
 • Sinirlendiği zaman vurma ve oyuncukmarı atma davranışı var.
 • Uygulanacak testlere cevap vermiyor, red ediyor.

Uygulanan Eğitim;

Haftada 3 gün 2 saat özel eğitim, Aileye yoğunlaştırılmış eğitim proğram uygulaması.

Uygulanan Teknik ve Yöntemler;

 • Uygulamalı davranış analizi
 • Temel tepki öğretimi
 • Oyun Terapisi
 • Basamaklandırılmış öğretim
 • Sosyal beceri öğretimi

9 ay Sonunda değişim;

 • Ortak dikkat ve Göz kontağı ortalama 15-20 dakikaya çıktı,
 • Tüm sesler çıkıyor.
 • En az 6-7 kelimelik cümle kuruyor.
 • Bir hikayeyi dinledikten sonra anlatıyor.
 • Soru sorabiliyor. Cevap verebiliyor.
 • Kompozisyon resim yapabiliyor.
 • Yaşıtlarını yakaladı ve Tanısı kalktı.

Durmuş Ali YILMAZ

Psikoterapist& Aile Danışmanı


whatsapp